STT Nội dung minh chứng Thời gian Tải về
1 Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2020 2020 Tải về
2 Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2021 2021 Tải về
3 Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2022 2022 Tải về
4 Giấy chứng nhận mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2023 2023 Tải về
       

Thông báo

Số lượt truy cập

768305
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
154
154
12484
768305

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn