STT Họ và tên Chức vụ  Điện thoại bàn  Điện thoại Di động  E-mail
1  Lê Phi Hùng  Trưởng phòng 0292 3872172   0918 367309   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Lê Thành Phiêu  Phó Trưởng phòng 0292 3872173   0918 415876   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Dương Minh Hoàng  Tổ trưởng Tổ Thiết bị 0292 3872155   0913 721966   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Phạm Văn Út  Tổ Trưởng Tổ QLNH 0292 3872156   0903 111950   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Huỳnh Văn Thiêng  Tổ Quản trị 0292 3872156  0913 185605   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Nguyễn Văn Thọ  Tổ Quản trị 0292 3872156  0989 007112   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  Phạm Thành Le  Tổ Quản trị 0292 3872156  0989 019336   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  Mai Văn Đức  Tổ Quản trị 0292 3872156  0919 865873   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9  Trịnh Quốc Anh  Tổ Quản trị 0292 3831238  0982 277540   tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  Nguyễn Văn Tùng  Tổ Quản trị   0932 877492   
11  Huỳnh Văn Tư  Tổ Quản trị   01215 82620   
12  Trương Thị Thiêu  Tổ Quản trị   0907 151356   
13  Nguyễn Ngọc Thanh Uyên  Tổ Thiết bị 0292 3830262  0982 017027   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  Vũ Ánh Nguyệt  Tổ Thiết bị 0292 3830262  0982 019029   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15  Trần Thiên Phú  Tổ Thiết bị 0292 3830262  0919 130413   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16  Huỳnh Việt Dũng  Tổ QLNH (A3) 0290 3872103  01277 652660   
17  Đỗ Văn Hẹ  Tổ QLNH (A1, A3) 0290 3872103  01688204433   
18 Trần Văn Tài  Tổ QLNH (C1) 0292 3872101 01225 593955   
19 Lê Văn Bời  Tổ QLNH (B1) 0292 3872102 0979 997235   

Thông báo

Số lượt truy cập

098399
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
46
495
523
98399

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn