STT Họ và tên Chức vụ  Điện thoại bàn  Điện thoại Di động  E-mail
1  Nguyễn Văn Trí  Trưởng phòng 0292 3872172  0916 326193   nvtriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Lê Thành Phiêu  Phó Trưởng phòng 0292 3872173   0918 415876   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Chinh Phong  Phó Trưởng phòng 0292 3835529   0919 054009   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyễn Văn Thọ  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0989 007112   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Phạm Thành Le  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0989 019336   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Mai Văn Đức  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0919 865873   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  Chim Thành Thái Duy  Nhóm Quản trị 0292 3835529  0907 520279   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  Trương Thị Thiêu  Nhóm Quản trị   0907 151356   
9  Trần Thiên Phú  Nhóm Thiết bị  0292 3830262 0919 130413   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  Nguyễn Ngọc Thanh Uyên  Nhóm Thiết bị 0292 3830262  0982 017027   tThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  Vũ Ánh Nguyệt  Nhóm Thiết bị 0292 3830262  0982 019029   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  Nguyễn Thanh Tuấn  Nhóm Thiết bị 0292 3872155  098 8987675   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  Huỳnh Văn Thiêng  Nhóm QLNH 0292 3872156 0913 185605   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  Huỳnh Việt Dũng  Nhóm QLNH (A3) 0290 3872103  0817 652660   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15  Đỗ Văn Hẹ  Nhóm QLNH (B1) 0290 3872103  0388 204433   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Trần Văn Tài  Nhóm QLNH (C1) 0292 3872101 0775 593955   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Lê Văn Bời  Nhóm QLNH (B1) 0292 3872102 0979 997235   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

659484
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
61
1188
1717
659484

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn