STT Họ và tên Chức vụ  Điện thoại bàn  Điện thoại Di động  E-mail
1  Lê Phi Hùng  Trưởng phòng 0292 3872172   0918 367309   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  Lê Thành Phiêu  Phó Trưởng phòng 0292 3872173   0918 415876   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Trần Chinh Phong  Phó Trưởng phòng 0292 3835529   0919 054009   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  Nguyễn Văn Thọ  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0989 007112   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  Phạm Thành Le  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0989 019336   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Mai Văn Đức  Nhóm Quản trị 0292 3872156  0919 865873   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  Chim Thành Thái Duy  Nhóm Quản trị 0292 3835529  0907 520279   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  Nguyễn Văn Tùng  Nhóm Quản trị   0932 877492   
9  Trương Thị Thiêu  Nhóm Quản trị   0907 151356   
10  Trần Thiên Phú  Nhóm Thiết bị  0292 3830262 0919 130413  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  Nguyễn Ngọc Thanh Uyên  Nhóm Thiết bị 0292 3830262  0982 017027   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  Vũ Ánh Nguyệt  Nhóm Thiết bị 0292 3830262  0982 019029   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  Nguyễn Thanh Tuấn  Nhóm Thiết bị 0292 3872155  098 8987675  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14  Huỳnh Văn Thiêng  Nhóm QLNH 0292 3872156 0913 185605   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15  Huỳnh Việt Dũng  Nhóm QLNH (A3) 0290 3872103  0817 652660   
16  Đỗ Văn Hẹ  Nhóm QLNH (B1) 0290 3872103  0388 204433   
17 Trần Văn Tài  Nhóm QLNH (C1) 0292 3872101 0775 593955   
18 Lê Văn Bời  Nhóm QLNH (B1) 0292 3872102 0979 997235   

Thông báo

Số lượt truy cập

111782
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
113
275
2330
111782

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn