Số văn bản Ngày Nội dung văn bản  Tải về
15/2017/QH14 21/6/2017  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017   Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Tải về
144/2017/TT-BTC  29/12/2017  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP Tải về
45/2018/TT-BTC   07/5/2018  Hướng dẫn chế độ quả lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

768299
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
148
148
12478
768299

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn