Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
04/SCNC-2021  Mẫu Kế hoạch mua sắm sửa chữa năm 2021 Tải về
02/DATB-2021  Mẫu đề cương Dự án đầu tư thiết bị đào tạo năm 2021 Tải về
7a/TSDA  Mẫu Kiểm kê tài sản khi Dự án kết thúc 2021 Tải về
TSCĐ_2021  Mẫu Kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ 2021 Tải về
TLDA_2021  Mẫu thanh lý báo hỏng tài sản 2021 Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

134495
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
70
1273
70
134495

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn