Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
04/SCNC-2022  Mẫu Kế hoạch mua sắm sửa chữa năm 2022 Tải về
02/DATB-2022  Mẫu đề cương Dự án đầu tư thiết bị đào tạo năm 2022 Tải về
7a/TSDA  Mẫu Kiểm kê Tài sản Dự án kết thúc 2022 Tải về
TSCĐ_2022  Mẫu Kiểm kê Tài sản cố định năm 2022 Tải về
TLDA_2022  Mẫu Kiểm kê Công cụ, dụng cụ 2022 Tải về
 BBTTHĐ  Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng tham khảo  Tải về
HĐMSHH  Mẫu Hợp đồng mua sắm hàng hóa tham khảo  Tải về
HĐDV  Mẫu Hợp đồng cung cấp các dịch vụ tham khảo  Tải về 
BBBGNT   Mẫu Biên bản  bàn giao nghiệm thu tham khảo   Tải về
BBTLHĐ   Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng tham khảo  Tải về
PL8a   Mẫu Bảng xác định khối lượng hoàn thành  Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

659504
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
81
1208
1737
659504

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn