Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
04/SCNC-2020  Mẫu Kế hoạch mua sắm sửa chữa năm 2020 Tải về
02/DATB-2020  Mẫu đề cương Dự án đầu tư thiết bị đào tạo Tải về
7a/TSDA  Mẫu Kiểm kê tài sản khi Dự án kết thúc Tải về
TSCĐ_2020  Mẫu Kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ Tải về
TLDA_2020  Mẫu thanh lý báo hỏng tài sản Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

098404
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
51
500
528
98404

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn