Ký hiệu Tên biểu mẫu Tải về
04/SCNC-2022  Mẫu Kế hoạch mua sắm sửa chữa năm 2022 Tải về
02/DATB-2022  Mẫu đề cương Dự án đầu tư thiết bị đào tạo năm 2022 Tải về
7a/TSDA  Mẫu Kiểm kê Tài sản Dự án kết thúc 2022 Tải về
TSCĐ_2022  Mẫu Kiểm kê Tài sản cố định năm 2022 Tải về
TLDA_2022  Mẫu Kiểm kê Công cụ, dụng cụ 2022 Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

171853
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
118
1355
3938
171853

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn