QUY TRÌNH BẢO TRÌ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo quyết định số  86/QĐ-ĐHCT  ngày 21 tháng 01  năm 2010

của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

 

  1. Mục đích, yêu cầu: Tài sản được đầu tư mua sắm và đưa vào sử dụng, sau khi hết hạn bảo hành thì phải có lịch biểu bảo trì, bảo dưỡng để khai thác có hiệu quả, tăng tuổi thọ sử dụng và tránh lãng phí.
  2. Đối tượng bảo trì: Tài sản cố định là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn, nhà cửa - vật kiến trúc.
  3. Trình tự - thủ tục bảo trì tài sản gồm các bước sau:

Bước 1. Khi đến hạn bảo trì, Bộ môn lập bản dự toán tài sản đem đi bảo trì trình lãnh đạo đơn vị (Chủ nhiệm chương trình, dự án) phê duyệt (Biểu số 3/BT).

Bước 2: Gởi bản dự trù được duyệt cho Phòng Tài vụ để tạm ứng tiền.

Bước 3. BM tự liên hệ với nơi bảo trì để bảo trì tài sản. Đối với tài sản đắt tiền hoặc số lượng tài sản nhiều và số tiền từ 5 triệu đồng trở lên phải có tối thiếu 2 phiếu báo giá của 2 nơi bảo trì, có hợp đồng bảo trì tài sản và có sự phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị thẩm định việc sửa chữa trước khi đem bảo trì tài sản.

Bước 4. - Nghiệm thu tài sản đã bảo trì xong.

Bước 5. BM tập hợp hồ sơ, chứng từ đến Phòng Tài vụ thanh quyết toán. Hồ sơ thanh toán gồm có: Dự toán + Các phiếu báo giá + Hợp đồng + Hoá đơn tài chính + Biên bản nghiệm thu + + Biên bản thanh lý hợp đồng + Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị (mẫu của Phòng Tài vụ).

  1. Chủng loại tài sản bảo trì:

Việc bảo trì, bảo dưỡng từng chủng loại tài sản phải được thực hiện thường xuyên, định kỳ hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất, cụ thể như sau:

Số TT

Chủng loại tài sản

Thời gian bảo trì

Nơi bảo trì

1

Thiết bị quang học:

- Thiết bị trắc đạc, trắc địa, thiết bị khác ...

- Kính hiển vi, kính loupe

 - Theo năm học, đợt thực tập

 - Theo đợt thực tập.

 - Nhà cung cấp

- Nhà cung cấp, người có chuyên môn

2

Thiết bị áp lực: nồi hơi, autoclauve ....

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Nhà cung cấp, nhà sản xuất

3

- Thiết bị lạnh: tủ đông sâu, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ ...

- 06 tháng/lần cho máy điều hoà và theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các thiết bị khác ...

- Nhà cung cấp, người có chuyên môn

4

- Thiết bị chiếu, sao chụp: máy chiếu projector, máy chiếu overhead, máy chiếu sách, máy photocopy, máy fax ...

- 01 tháng/lần cho máy photocopy và theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho các thiết bị khác ...

- Nhà cung cấp

5

- Thiết bị đo và thiết bị phân tích

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất

6

- Thiết bị sấy

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất

7

- Thiết bị nâng hàng

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất

- Nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất

8

- Phương tiện vận tải

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thực tế sử dụng.

- Nhà cung cấp, nhà sản xuất, nơi có uy tín.

9

- Các chủng loại thiết bị chuyên ngành khác ...

- Theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thực tế sử dụng.

- Nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất

 

GHI CHÚ: Trong quá trình thực hiện, việc bảo trì tài sản có thể có biên độ thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn tùy theo hiện trạng của tài sản đem đi bảo trì đã được Tổ chuyên gia kỹ thuật thẩm định.

Thông báo

Số lượt truy cập

659497
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
74
1201
1730
659497

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn