Số văn bản Ngày Nội dung văn bản  Tải về
43/2013/QH13 26/12/2013  Luật đấu thầu Tải về
63/2014/NĐ-CP 26/6/2014   Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
08/2016/TT-BXD  10/3/2016  Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng  Tải về
09/2016/TT-BXD   10/3/2016  Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Tải về
32/2015/NĐ-CP 25/3/2015  Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
37/2015/NĐ-CP 22/4/2015  Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng Tải về
46/2015/NĐ-CP 12/5/2015  Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Tải về
59/2015/NĐ-CP 16/6/2015  Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

290539
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
229
363
1751
290539

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn