Nội dung công tác Phụ trách Liên hệ
Văn thư  Nguyễn Ngọc Thanh Uyên  0292 3830262
Mua sắm sửa chữa tài sản  Nguyễn Thanh Tuấn 0292 3872155
Nhập tài sản, công cụ dụng cụ  Vũ Ánh Nguyệt,  Trần Thiên Phú 0292 3830262
Sửa chữa, cải tạo nhà cửa vật dụng kiến trúc  Trần Chinh Phong, Chim Thành Thái Duy 0292 3835529 
Sửa chữa hệ thống điện, nước  Phạm Thành Le  0292 3872156
Cảnh quan môi trường  Mai Văn Đức  0292 3872156
Quản lý Nhà học  Huỳnh Văn Thiêng  0292 3872156
Nhà ở công vụ  Nguyễn Văn Thọ  0292 3872156

Thông báo

Số lượt truy cập

659482
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
59
1186
1715
659482

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn