Số văn bản Ngày Nội dung văn bản  Tải về
43/2013/QH13 26/12/2013 Luật đấu thầu Tải về
 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014  Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải về
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập HSMQT, HSMT, HSYC Tư vấn Tải về
 05/2015/TT-BKHĐT 16/6/2015   Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa  Tải về
19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong lựa chọn nhà thầu Tải về
23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Tải về
58/2016/TT-BTC 29/3/2016 Quy định chi tiết sử dụng vồn nhà nước mua sắm thường xuyên Tải về
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2017 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2017 Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, CHCT Tải về
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC 08/9/2017 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Tải về
 04/2017/TT-BKHĐT  15/11/2017  Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu  Tải về
05/2018/TT-BKHĐT  10/12/2018   Quy định chi tiết báo cáo đánh giá HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu   Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

290534
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
224
358
1746
290534

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn