STT Nội dung minh chứng Ngày cập nhật Tải về
1 Thống kê Cơ sở vật chất, thư viện Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2021 Tải về
2 Bảng tổng hợp giá trị tài sản cố định giai đoạn 2012-2021 31/12/2021 Tải về
3 Bảng thống kê máy chiếu, Ti vi và thiết bị âm thanh phòng học/giảng đường 31/12/2021 Tải về
4 Bảng thống kê máy tính từ 2014-2021 31/12/2021 Tải về
5 Bảng thống kê phòng thực hành, phòng thí nghiệm của Trường ĐHCT 31/12/2021 Tải về
6 Bảng thống kê phòng học lý thuyết của Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2021  Tải về
7 Bảng thống kê phòng làm việc của Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2021  Tải về
8 Bảng thống kê phòng máy tính của Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2021  Tải về
9 Báo cáo thông kê tình hình trang thiết bị tin học (phần cứng) 2016-2021 31/12/2021  Tải về
       

Thông báo

Số lượt truy cập

290436
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
126
260
1648
290436

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn