STT Nội dung minh chứng Ngày cập nhật Tải về
1 Thống kê Cơ sở vật chất, thư viện Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2022 Tải về
2 Bảng tổng hợp giá trị tài sản cố định giai đoạn 2013-2022 31/12/2022 Tải về
3 Bảng thống kê máy chiếu, Ti vi và thiết bị âm thanh phòng học/giảng đường 31/12/2022 Tải về
4 Bảng thống kê máy tính từ 2015-2022 31/12/2022 Tải về
5 Bảng thống kê phòng thực hành, phòng thí nghiệm của Trường ĐHCT 31/12/2022 Tải về
6 Bảng thống kê phòng học lý thuyết của Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2022  Tải về
7 Bảng thống kê phòng làm việc của Trường Đại học Cần Thơ 31/12/2022  Tải về
8 Báo cáo thông kê tình hình trang thiết bị tin học (phần cứng) 2017-2022 31/12/2022  Tải về
 9  Bảng thống kê phòng máy tính của Trường ĐHCT  31/12/2022  Tải về

Thông báo

Số lượt truy cập

659460
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
37
1164
1693
659460

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn