I. Giá gói thầu từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (và các gói thầu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg)

Hồ sơ bao gồm:

 1. Báo giá (tối thiểu 02 báo giá từ các nhà cung cấp);
 2. Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (theo mẫu Mau_TTr_KQLCNT_ĐB);
 3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo mẫu Mau__KQLCNT_ĐB);
 4. Hợp đồng (tham khảo mẫu đính kèm: Mua sắm hàng hóa; Hợp đồng cung cấp các dịch vụ);
 5. Biên bản bàn giao nghiệm thu (tham khảo mẫu đính kèm);
 6. Hóa đơn;
 7. Biên bản thanh lý hợp đồng (tham khảo mẫu đính kèm).

II. Giá gói thầu từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng:

Hồ sơ bao gồm:

 1. Báo giá (tối thiểu 03 báo giá từ các nhà cung cấp);
 2. Tờ trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo mẫu Mau_TTr_DT_KHLCNT_CĐT);
 3. Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo mẫu Mau__DT_KHLCNT_CĐT);
 4. Báo cáo đánh giá các báo giá (theo mẫu Mau_BCĐG_CĐT);
 5. Biên bản thương thảo hợp đồng (tham khảo mẫu đính kèm);
 6. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu (theo mẫu Mau__KQ_CĐT);
 7. Hợp đồng (tham khảo mẫu đính kèm: Mua sắm hàng hóa; Hợp đồng cung cấp các dịch vụ);
 8. Biên bản bàn giao nghiệm thu (tham khảo mẫu đính kèm);
 9. Bảng xác định khối lượng hoàn thành (theo mẫu Mau_PL8a);
 10. Hóa đơn;
 11. Biên bản thanh lý hợp đồng (tham khảo mẫu đính kèm).

Thông báo

Số lượt truy cập

223233
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
499
703
2627
223233

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn