1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1 Mục đích, phạm vi áp dụng:

  1. Mục đích:

            - Quy định thống nhất trình tự, thủ tục trong việc cho mượn, sử dụng phòng học của Trường trong thời gian không bố trí lịch giảng dạy;

      - Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đoàn thể của sinh viên, dạy bù của giảng viên.

  1. Phạm vi áp dụng:

      - Các nhà học, phòng học do nhà trường quản lý;

      - Thực hiện vào các buổi tối (từ 18h00 đến 21h00) và ngày chủ nhật trong tuần.

    - Đơn vị và cá nhân trong Trường phải tuân thủ đầy đủ nội dung quy trình công việc, thực hiện nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hiệu quả công việc và tiến độ thực hiện.

1.2 Giải thích từ ngữ, từ viết tắt: 

- QLNH: Quản lý nhà học;

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

2.1 Bước 1 (Gửi và tiếp nhận hồ sơ):

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu mượn phòng thực hiện gửi giấy mượn phòng (theo Mẫu 1) cho nhân viên QLNH C1;

Nhân viên QLNH C1 kiểm tra giấy mượn phòng, tập hợp và chuyển cho Tổ trưởng tổ QLNH (P.QTTB).

2.2 Bước 2 (Xử lý):

Tổ QLNH thực hiện đối chiếu với quỹ phòng học còn trống của Nhà học C1, trong trường hợp hết phòng trống sẽ bố trí cho mượn phòng học ở nhà học khác;

Thực hiện bố trí phòng học cho mượn;

Tổ QLNH có trách nhiệm phản hồi cho đơn vị, cá nhân khi không còn phòng trống bằng điện thoại hoặc email.

2.3 Bước 3 (Thực hiện):

Tổ trưởng tổ QLNH thông báo kết quả trên giấy mượn phòng đồng thời thông tin cho nhân viên quản lý nhà học về kết quả mượn phòng.

Nhân viên QLNH bố trí và giao phòng học cho mượn theo thời gian đã đăng ký trên giấy mượn phòng.

2.4 Bước 4 (Kết thúc):

Nhân viên QLNH nhận lại phòng đã cho mượn.

Thông báo

Số lượt truy cập

659461
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
38
1165
1694
659461

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Số điện thoại: 0292 3830262
Email: pqttb@ctu.edu.vn